Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hunstad barneskole
Galnåsen 100
8023 BODØ
Org.nr 974627809
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Hunstad barneskole Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 127 138 249 121 243
Lønnsutgifter per elev 100 778 111 748 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 84,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 3 248 1 662 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 717 1 492 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no