Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Horten kommune
Kommunenr 3801
Alle grunnskoler med adresse i Horten kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 100 982 108 680 109 850 114 795 119 403
Lønnsutgifter per elev 82 044 90 213 92 615 95 531 98 225
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 87,6 87,8 84,9 84,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 443 826 381 579 392
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 179 1 936 1 499 1 213 1 073
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no