Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hornindal kommune (utgått)
Kommunenr 1444
Kun utgåtte skoler med adresse i Hornindal kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 772 105 402 110 513 118 110 128 031
Lønnsutgifter per elev 94 124 86 206 91 241 98 175 106 854
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,4 83,8 85,1 88,6 85,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 88 31 449 196 108
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 383 1 243 1 215 1 428 1 678
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no