Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 113 863
Aust-Agder fylke (utgått) 124 202
Buskerud fylke (utgått) 120 705
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 166 404
Hedmark fylke (utgått) 133 926
Hordaland fylke (utgått) 127 701
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 131 286
Nordland fylke 144 396
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 138 421
Oslo fylke 131 840
Rogaland fylke 117 973
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 144 644
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 135 523
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 138 308
Trøndelag - Trööndelage fylke 127 888
Vest-Agder fylke (utgått) 124 039
Vestfold fylke (utgått) 117 581
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 120 174
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 88 150
Aust-Agder fylke (utgått) 103 575
Buskerud fylke (utgått) 92 108
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 130 492
Hedmark fylke (utgått) 106 939
Hordaland fylke (utgått) 100 872
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 105 921
Nordland fylke 115 209
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 110 628
Oslo fylke 94 141
Rogaland fylke 96 780
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 117 348
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 109 989
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 107 976
Trøndelag - Trööndelage fylke 101 181
Vest-Agder fylke (utgått) 98 210
Vestfold fylke (utgått) 96 751
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 96 149
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80,7
Aust-Agder fylke (utgått) 84,3
Buskerud fylke (utgått) 80,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 86,1
Hedmark fylke (utgått) 82,9
Hordaland fylke (utgått) 81,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 84,3
Nordland fylke 83,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 83,5
Oslo fylke 73,2
Rogaland fylke 85,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 84,1
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 87,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 82,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 83,1
Vest-Agder fylke (utgått) 82,2
Vestfold fylke (utgått) 85,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 946
Aust-Agder fylke (utgått) 398
Buskerud fylke (utgått) 1 141
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 288
Hedmark fylke (utgått) 898
Hordaland fylke (utgått) 1 231
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 980
Nordland fylke 1 398
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 904
Oslo fylke 2 173
Rogaland fylke 787
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 001
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 919
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 108
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 015
Vest-Agder fylke (utgått) 1 363
Vestfold fylke (utgått) 1 178
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 770
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 207
Aust-Agder fylke (utgått) 1 361
Buskerud fylke (utgått) 1 263
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 954
Hedmark fylke (utgått) 1 563
Hordaland fylke (utgått) 1 297
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 454
Nordland fylke 1 476
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 465
Oslo fylke 1 187
Rogaland fylke 1 376
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 671
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 1 542
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 519
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 187
Vest-Agder fylke (utgått) 1 383
Vestfold fylke (utgått) 1 360
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 144
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no