Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Hordaland fylke (utgått) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 127 701 126 820
Lønnsutgifter per elev 100 872 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 231 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 297 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no