Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 107 614
Aust-Agder fylke (utgått) 119 737
Buskerud fylke (utgått) 113 582
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 156 987
Hedmark fylke (utgått) 128 360
Hordaland fylke (utgått) 122 074
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 124 485
Nordland fylke 138 249
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 132 123
Oslo fylke 125 714
Rogaland fylke 114 270
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 137 839
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 129 264
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 131 874
Trøndelag - Trööndelage fylke 123 789
Vest-Agder fylke (utgått) 118 638
Vestfold fylke (utgått) 114 055
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 114 333
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 83 851
Aust-Agder fylke (utgått) 99 674
Buskerud fylke (utgått) 87 261
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 123 584
Hedmark fylke (utgått) 102 523
Hordaland fylke (utgått) 96 421
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 100 294
Nordland fylke 111 748
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 105 658
Oslo fylke 88 032
Rogaland fylke 92 848
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 111 884
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 104 826
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 102 899
Trøndelag - Trööndelage fylke 97 586
Vest-Agder fylke (utgått) 93 887
Vestfold fylke (utgått) 93 780
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80,7
Aust-Agder fylke (utgått) 84,0
Buskerud fylke (utgått) 79,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 85,5
Hedmark fylke (utgått) 83,6
Hordaland fylke (utgått) 81,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 83,6
Nordland fylke 84,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 83,3
Oslo fylke 72,2
Rogaland fylke 84,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 84,2
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 86,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 81,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 83,4
Vest-Agder fylke (utgått) 82,0
Vestfold fylke (utgått) 84,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 83,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 962
Aust-Agder fylke (utgått) 489
Buskerud fylke (utgått) 938
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 028
Hedmark fylke (utgått) 1 323
Hordaland fylke (utgått) 953
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 936
Nordland fylke 1 662
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 018
Oslo fylke 1 856
Rogaland fylke 959
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 971
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 1 071
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 077
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 009
Vest-Agder fylke (utgått) 1 127
Vestfold fylke (utgått) 1 052
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 806
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 157
Aust-Agder fylke (utgått) 1 542
Buskerud fylke (utgått) 1 222
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 874
Hedmark fylke (utgått) 1 599
Hordaland fylke (utgått) 1 425
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 509
Nordland fylke 1 492
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 409
Oslo fylke 1 243
Rogaland fylke 1 600
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 723
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 1 537
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 671
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 360
Vest-Agder fylke (utgått) 1 508
Vestfold fylke (utgått) 1 420
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 186
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no