Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Hordaland fylke (utgått) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 122 074 121 243
Lønnsutgifter per elev 96 421 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 953 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 425 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no