Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 102 336
Aust-Agder fylke (utgått) 113 241
Buskerud fylke (utgått) 109 888
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 151 052
Hedmark fylke (utgått) 123 149
Hordaland fylke (utgått) 117 571
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 119 399
Nordland fylke 130 805
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 123 219
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 126 264
Oslo fylke 120 782
Rogaland fylke 109 022
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 131 798
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 115 405
Telemark fylke (utgått) 124 344
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 126 745
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 113 981
Vestfold fylke (utgått) 110 089
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 110 500
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80 345
Aust-Agder fylke (utgått) 93 955
Buskerud fylke (utgått) 84 081
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 118 214
Hedmark fylke (utgått) 98 849
Hordaland fylke (utgått) 93 054
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 95 443
Nordland fylke 106 095
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 99 214
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 100 765
Oslo fylke 84 746
Rogaland fylke 88 799
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 106 964
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 90 600
Telemark fylke (utgått) 100 291
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 98 463
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 90 210
Vestfold fylke (utgått) 90 588
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 87 954
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 81,2
Aust-Agder fylke (utgått) 83,8
Buskerud fylke (utgått) 79,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 85,0
Hedmark fylke (utgått) 84,8
Hordaland fylke (utgått) 82,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 83,2
Nordland fylke 84,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 83,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 83,2
Oslo fylke 72,4
Rogaland fylke 84,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 84,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 83,5
Telemark fylke (utgått) 85,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 81,2
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 82,4
Vestfold fylke (utgått) 85,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 83,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 063
Aust-Agder fylke (utgått) 660
Buskerud fylke (utgått) 1 015
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 146
Hedmark fylke (utgått) 1 143
Hordaland fylke (utgått) 1 027
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 194
Nordland fylke 1 259
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 082
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 067
Oslo fylke 1 830
Rogaland fylke 936
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 010
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 916
Telemark fylke (utgått) 1 412
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 022
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 1 267
Vestfold fylke (utgått) 1 138
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 843
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 428
Aust-Agder fylke (utgått) 1 689
Buskerud fylke (utgått) 1 407
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 2 041
Hedmark fylke (utgått) 1 736
Hordaland fylke (utgått) 1 503
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 553
Nordland fylke 1 562
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 276
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 645
Oslo fylke 1 295
Rogaland fylke 1 349
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 902
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 393
Telemark fylke (utgått) 1 534
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 816
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 1 595
Vestfold fylke (utgått) 1 665
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 264
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no