Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 98 765
Aust-Agder fylke (utgått) 112 928
Buskerud fylke (utgått) 107 042
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 145 845
Hedmark fylke (utgått) 117 547
Hordaland fylke (utgått) 113 475
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 113 690
Nordland fylke 124 716
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 119 350
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 122 242
Oslo fylke 113 933
Rogaland fylke 106 237
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 127 862
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 113 003
Telemark fylke (utgått) 119 172
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 123 637
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 111 869
Vestfold fylke (utgått) 106 950
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 106 811
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 77 849
Aust-Agder fylke (utgått) 92 694
Buskerud fylke (utgått) 81 956
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 114 240
Hedmark fylke (utgått) 95 042
Hordaland fylke (utgått) 90 653
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 91 188
Nordland fylke 101 372
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 95 972
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 97 077
Oslo fylke 82 303
Rogaland fylke 87 054
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 103 670
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 88 506
Telemark fylke (utgått) 96 834
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 96 190
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 87 310
Vestfold fylke (utgått) 88 708
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 85 483
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80,8
Aust-Agder fylke (utgått) 83,1
Buskerud fylke (utgått) 78,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84,7
Hedmark fylke (utgått) 85,2
Hordaland fylke (utgått) 82,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 83,3
Nordland fylke 84,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 83,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 82,9
Oslo fylke 72,6
Rogaland fylke 84,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 84,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 83,0
Telemark fylke (utgått) 86,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 81,1
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 80,9
Vestfold fylke (utgått) 86,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 070
Aust-Agder fylke (utgått) 743
Buskerud fylke (utgått) 1 142
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 159
Hedmark fylke (utgått) 1 047
Hordaland fylke (utgått) 892
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 081
Nordland fylke 1 383
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 165
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 092
Oslo fylke 1 353
Rogaland fylke 831
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 014
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 875
Telemark fylke (utgått) 1 314
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 158
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 1 339
Vestfold fylke (utgått) 1 134
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 866
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 384
Aust-Agder fylke (utgått) 1 692
Buskerud fylke (utgått) 1 458
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 953
Hedmark fylke (utgått) 1 842
Hordaland fylke (utgått) 1 519
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 583
Nordland fylke 1 705
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 432
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 604
Oslo fylke 1 192
Rogaland fylke 1 295
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 834
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 299
Telemark fylke (utgått) 1 550
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 748
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 1 643
Vestfold fylke (utgått) 1 568
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 361
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no