Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 95 089
Aust-Agder fylke (utgått) 108 277
Buskerud fylke (utgått) 107 376
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 138 742
Hedmark fylke (utgått) 112 454
Hordaland fylke (utgått) 109 806
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 110 038
Nordland fylke 117 141
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 114 046
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 118 082
Oslo fylke 112 682
Rogaland fylke 103 863
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 123 136
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 108 597
Telemark fylke (utgått) 113 349
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 117 801
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 107 846
Vestfold fylke (utgått) 102 033
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 102 749
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 75 071
Aust-Agder fylke (utgått) 88 721
Buskerud fylke (utgått) 79 173
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 109 203
Hedmark fylke (utgått) 91 633
Hordaland fylke (utgått) 87 668
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 88 501
Nordland fylke 96 029
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 92 240
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 93 592
Oslo fylke 80 587
Rogaland fylke 85 989
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 100 237
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 85 761
Telemark fylke (utgått) 92 121
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 90 583
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 84 565
Vestfold fylke (utgått) 84 449
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 82 192
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80,2
Aust-Agder fylke (utgått) 81,9
Buskerud fylke (utgått) 78,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 83,3
Hedmark fylke (utgått) 84,9
Hordaland fylke (utgått) 81,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 82,3
Nordland fylke 82,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 83,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 81,4
Oslo fylke 72,8
Rogaland fylke 84,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 83,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 82,6
Telemark fylke (utgått) 85,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 79,0
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 80,0
Vestfold fylke (utgått) 85,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 82,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 039
Aust-Agder fylke (utgått) 706
Buskerud fylke (utgått) 1 076
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 057
Hedmark fylke (utgått) 821
Hordaland fylke (utgått) 869
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 773
Nordland fylke 1 011
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 863
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 832
Oslo fylke 1 440
Rogaland fylke 955
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 974
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 702
Telemark fylke (utgått) 1 055
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 953
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 1 082
Vestfold fylke (utgått) 1 062
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 710
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 295
Aust-Agder fylke (utgått) 1 735
Buskerud fylke (utgått) 1 348
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 723
Hedmark fylke (utgått) 1 648
Hordaland fylke (utgått) 1 453
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 492
Nordland fylke 1 522
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 408
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 580
Oslo fylke 1 335
Rogaland fylke 1 315
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 781
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 206
Telemark fylke (utgått) 1 536
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 538
Trøndelag - Trööndelage fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 1 540
Vestfold fylke (utgått) 1 566
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 345
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no