Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 95 089 98 765 102 336 107 614 113 863
Aust-Agder fylke (utgått) 108 277 112 928 113 241 119 737 124 202
Buskerud fylke (utgått) 107 376 107 042 109 888 113 582 120 705
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 138 742 145 845 151 052 156 987 166 404
Hedmark fylke (utgått) 112 454 117 547 123 149 128 360 133 926
Hordaland fylke (utgått) 109 806 113 475 117 571 122 074 127 701
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 110 038 113 690 119 399 124 485 131 286
Nordland fylke 117 141 124 716 130 805 138 249 144 396
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 114 046 119 350 123 219
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 118 082 122 242 126 264 132 123 138 421
Oslo fylke 112 682 113 933 120 782 125 714 131 840
Rogaland fylke 103 863 106 237 109 022 114 270 117 973
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 123 136 127 862 131 798 137 839 144 644
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 108 597 113 003 115 405
Telemark fylke (utgått) 113 349 119 172 124 344 129 264 135 523
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 117 801 123 637 126 745 131 874 138 308
Trøndelag - Trööndelage fylke 123 789 127 888
Vest-Agder fylke (utgått) 107 846 111 869 113 981 118 638 124 039
Vestfold fylke (utgått) 102 033 106 950 110 089 114 055 117 581
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 102 749 106 811 110 500 114 333 120 174
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 75 071 77 849 80 345 83 851 88 150
Aust-Agder fylke (utgått) 88 721 92 694 93 955 99 674 103 575
Buskerud fylke (utgått) 79 173 81 956 84 081 87 261 92 108
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 109 203 114 240 118 214 123 584 130 492
Hedmark fylke (utgått) 91 633 95 042 98 849 102 523 106 939
Hordaland fylke (utgått) 87 668 90 653 93 054 96 421 100 872
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 88 501 91 188 95 443 100 294 105 921
Nordland fylke 96 029 101 372 106 095 111 748 115 209
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 92 240 95 972 99 214
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 93 592 97 077 100 765 105 658 110 628
Oslo fylke 80 587 82 303 84 746 88 032 94 141
Rogaland fylke 85 989 87 054 88 799 92 848 96 780
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 100 237 103 670 106 964 111 884 117 348
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 85 761 88 506 90 600
Telemark fylke (utgått) 92 121 96 834 100 291 104 826 109 989
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 90 583 96 190 98 463 102 899 107 976
Trøndelag - Trööndelage fylke 97 586 101 181
Vest-Agder fylke (utgått) 84 565 87 310 90 210 93 887 98 210
Vestfold fylke (utgått) 84 449 88 708 90 588 93 780 96 751
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 82 192 85 483 87 954 91 406 96 149
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80,2 80,8 81,2 80,7 80,7
Aust-Agder fylke (utgått) 81,9 83,1 83,8 84,0 84,3
Buskerud fylke (utgått) 78,4 78,8 79,0 79,3 80,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 83,3 84,7 85,0 85,5 86,1
Hedmark fylke (utgått) 84,9 85,2 84,8 83,6 82,9
Hordaland fylke (utgått) 81,4 82,3 82,0 81,5 81,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 82,3 83,3 83,2 83,6 84,3
Nordland fylke 82,8 84,5 84,6 84,5 83,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 83,0 83,4 83,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 81,4 82,9 83,2 83,3 83,5
Oslo fylke 72,8 72,6 72,4 72,2 73,2
Rogaland fylke 84,3 84,8 84,9 84,2 85,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 83,2 84,6 84,8 84,2 84,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 82,6 83,0 83,5
Telemark fylke (utgått) 85,0 86,1 85,7 86,4 87,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 79,0 81,1 81,2 81,8 82,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 83,4 83,1
Vest-Agder fylke (utgått) 80,0 80,9 82,4 82,0 82,2
Vestfold fylke (utgått) 85,3 86,5 85,8 84,8 85,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 82,8 83,8 83,9 83,7 83,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 039 1 070 1 063 962 946
Aust-Agder fylke (utgått) 706 743 660 489 398
Buskerud fylke (utgått) 1 076 1 142 1 015 938 1 141
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 057 1 159 1 146 1 028 1 288
Hedmark fylke (utgått) 821 1 047 1 143 1 323 898
Hordaland fylke (utgått) 869 892 1 027 953 1 231
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 773 1 081 1 194 936 980
Nordland fylke 1 011 1 383 1 259 1 662 1 398
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 863 1 165 1 082
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 832 1 092 1 067 1 018 904
Oslo fylke 1 440 1 353 1 830 1 856 2 173
Rogaland fylke 955 831 936 959 787
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 974 1 014 1 010 971 1 001
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 702 875 916
Telemark fylke (utgått) 1 055 1 314 1 412 1 071 919
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 953 1 158 1 022 1 077 1 108
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 009 1 015
Vest-Agder fylke (utgått) 1 082 1 339 1 267 1 127 1 363
Vestfold fylke (utgått) 1 062 1 134 1 138 1 052 1 178
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 710 866 843 806 770
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 295 1 384 1 428 1 157 1 207
Aust-Agder fylke (utgått) 1 735 1 692 1 689 1 542 1 361
Buskerud fylke (utgått) 1 348 1 458 1 407 1 222 1 263
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 723 1 953 2 041 1 874 1 954
Hedmark fylke (utgått) 1 648 1 842 1 736 1 599 1 563
Hordaland fylke (utgått) 1 453 1 519 1 503 1 425 1 297
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 492 1 583 1 553 1 509 1 454
Nordland fylke 1 522 1 705 1 562 1 492 1 476
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 408 1 432 1 276
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 580 1 604 1 645 1 409 1 465
Oslo fylke 1 335 1 192 1 295 1 243 1 187
Rogaland fylke 1 315 1 295 1 349 1 600 1 376
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 781 1 834 1 902 1 723 1 671
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 206 1 299 1 393
Telemark fylke (utgått) 1 536 1 550 1 534 1 537 1 542
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 538 1 748 1 816 1 671 1 519
Trøndelag - Trööndelage fylke 1 360 1 187
Vest-Agder fylke (utgått) 1 540 1 643 1 595 1 508 1 383
Vestfold fylke (utgått) 1 566 1 568 1 665 1 420 1 360
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 345 1 361 1 264 1 186 1 144
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no