Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 806 109 806 113 475 117 571 122 074
Lønnsutgifter per elev 84 790 87 668 90 653 93 054 96 421
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,2 81,4 82,3 82,0 81,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 961 869 892 1 027 953
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 450 1 453 1 519 1 503 1 425
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no