Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Hordaland fylke (utgått) 109 806 113 475 117 571 122 074 127 701
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Hordaland fylke (utgått) 87 668 90 653 93 054 96 421 100 872
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hordaland fylke (utgått) 81,4 82,3 82,0 81,5 81,6
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hordaland fylke (utgått) 869 892 1 027 953 1 231
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hordaland fylke (utgått) 1 453 1 519 1 503 1 425 1 297
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no