Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 92 048 95 089 98 765 102 336 107 614
Aust-Agder fylke (utgått) 105 128 108 277 112 928 113 241 119 737
Buskerud fylke (utgått) 99 512 107 376 107 042 109 888 113 582
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 132 477 138 742 145 845 151 052 156 987
Hedmark fylke (utgått) 110 002 112 454 117 547 123 149 128 360
Hordaland fylke (utgått) 105 806 109 806 113 475 117 571 122 074
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 107 249 110 038 113 690 119 399 124 485
Nordland fylke 116 251 117 141 124 716 130 805 138 249
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 111 748 114 046 119 350 123 219
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 115 523 118 082 122 242 126 264 132 123
Oslo fylke 110 424 112 682 113 933 120 782 125 714
Rogaland fylke 102 623 103 863 106 237 109 022 114 270
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 118 933 123 136 127 862 131 798 137 839
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 106 118 108 597 113 003 115 405
Telemark fylke (utgått) 110 987 113 349 119 172 124 344 129 264
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 114 359 117 801 123 637 126 745 131 874
Trøndelag fylke 123 789
Vest-Agder fylke (utgått) 106 906 107 846 111 869 113 981 118 638
Vestfold fylke (utgått) 98 836 102 033 106 950 110 089 114 055
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 100 147 102 749 106 811 110 500 114 333
Lønnsutgifter per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 72 978 75 071 77 849 80 345 83 851
Aust-Agder fylke (utgått) 87 206 88 721 92 694 93 955 99 674
Buskerud fylke (utgått) 77 861 79 173 81 956 84 081 87 261
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 105 737 109 203 114 240 118 214 123 584
Hedmark fylke (utgått) 89 900 91 633 95 042 98 849 102 523
Hordaland fylke (utgått) 84 790 87 668 90 653 93 054 96 421
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 86 520 88 501 91 188 95 443 100 294
Nordland fylke 95 299 96 029 101 372 106 095 111 748
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 90 798 92 240 95 972 99 214
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 91 606 93 592 97 077 100 765 105 658
Oslo fylke 79 611 80 587 82 303 84 746 88 032
Rogaland fylke 84 850 85 989 87 054 88 799 92 848
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 96 616 100 237 103 670 106 964 111 884
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 83 850 85 761 88 506 90 600
Telemark fylke (utgått) 89 646 92 121 96 834 100 291 104 826
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 87 116 90 583 96 190 98 463 102 899
Trøndelag fylke 97 586
Vest-Agder fylke (utgått) 83 011 84 565 87 310 90 210 93 887
Vestfold fylke (utgått) 82 259 84 449 88 708 90 588 93 780
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 80 403 82 192 85 483 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80,0 80,2 80,8 81,2 80,7
Aust-Agder fylke (utgått) 82,4 81,9 83,1 83,8 84,0
Buskerud fylke (utgått) 78,9 78,4 78,8 79,0 79,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 83,7 83,3 84,7 85,0 85,5
Hedmark fylke (utgått) 84,3 84,9 85,2 84,8 83,6
Hordaland fylke (utgått) 81,2 81,4 82,3 82,0 81,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 82,5 82,3 83,3 83,2 83,6
Nordland fylke 83,7 82,8 84,5 84,6 84,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 82,7 83,0 83,4 83,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 80,9 81,4 82,9 83,2 83,3
Oslo fylke 74,1 72,8 72,6 72,4 72,2
Rogaland fylke 83,7 84,3 84,8 84,9 84,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 83,0 83,2 84,6 84,8 84,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 82,5 82,6 83,0 83,5
Telemark fylke (utgått) 83,9 85,0 86,1 85,7 86,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 78,0 79,0 81,1 81,2 81,8
Trøndelag fylke 83,4
Vest-Agder fylke (utgått) 79,2 80,0 80,9 82,4 82,0
Vestfold fylke (utgått) 85,4 85,3 86,5 85,8 84,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 82,2 82,8 83,8 83,9 83,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 919 1 039 1 070 1 063 962
Aust-Agder fylke (utgått) 569 706 743 660 489
Buskerud fylke (utgått) 904 1 076 1 142 1 015 938
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 810 1 057 1 159 1 146 1 028
Hedmark fylke (utgått) 780 821 1 047 1 143 1 323
Hordaland fylke (utgått) 961 869 892 1 027 953
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 770 773 1 081 1 194 936
Nordland fylke 976 1 011 1 383 1 259 1 662
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 818 863 1 165 1 082
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 834 832 1 092 1 067 1 018
Oslo fylke 1 401 1 440 1 353 1 830 1 856
Rogaland fylke 853 955 831 936 959
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 903 974 1 014 1 010 971
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 729 702 875 916
Telemark fylke (utgått) 973 1 055 1 314 1 412 1 071
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 827 953 1 158 1 022 1 077
Trøndelag fylke 1 009
Vest-Agder fylke (utgått) 999 1 082 1 339 1 267 1 127
Vestfold fylke (utgått) 1 188 1 062 1 134 1 138 1 052
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 781 710 866 843 806
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 238 1 295 1 384 1 428 1 157
Aust-Agder fylke (utgått) 1 561 1 735 1 692 1 689 1 542
Buskerud fylke (utgått) 1 322 1 348 1 458 1 407 1 222
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 755 1 723 1 953 2 041 1 874
Hedmark fylke (utgått) 1 534 1 648 1 842 1 736 1 599
Hordaland fylke (utgått) 1 450 1 453 1 519 1 503 1 425
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 546 1 492 1 583 1 553 1 509
Nordland fylke 1 468 1 522 1 705 1 562 1 492
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 387 1 408 1 432 1 276
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 649 1 580 1 604 1 645 1 409
Oslo fylke 1 236 1 335 1 192 1 295 1 243
Rogaland fylke 1 280 1 315 1 295 1 349 1 600
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 821 1 781 1 834 1 902 1 723
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 312 1 206 1 299 1 393
Telemark fylke (utgått) 1 381 1 536 1 550 1 534 1 537
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 611 1 538 1 748 1 816 1 671
Trøndelag fylke 1 360
Vest-Agder fylke (utgått) 1 463 1 540 1 643 1 595 1 508
Vestfold fylke (utgått) 1 562 1 566 1 568 1 665 1 420
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 210 1 345 1 361 1 264 1 186
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no