Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 109 806 113 475 117 571 122 074 127 701
Lønnsutgifter per elev 87 668 90 653 93 054 96 421 100 872
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,4 82,3 82,0 81,5 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 869 892 1 027 953 1 231
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 453 1 519 1 503 1 425 1 297
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no