Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hordaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 102 618 105 806 109 806 113 475 117 571
Lønnsutgifter per elev 81 619 84 790 87 668 90 653 93 054
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,5 81,2 81,4 82,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 792 961 869 892 1 027
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 374 1 450 1 453 1 519 1 503
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no