Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.

- Driftsutgifter per elev

Delskår Alle eierformer
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 91 503
Aust-Agder fylke (utgått) 104 095
Buskerud fylke (utgått) 97 388
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 133 083
Hedmark fylke (utgått) 109 112
Hordaland fylke (utgått) 102 224
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 109 278
Nordland fylke 117 297
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 112 129
Oslo fylke 102 671
Rogaland fylke 98 525
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 120 240
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 111 751
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 110 199
Trøndelag - Trööndelage fylke 103 079
Vest-Agder fylke (utgått) 103 089
Vestfold fylke (utgått) 97 912
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 99 856
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 22 360
Aust-Agder fylke (utgått) 20 109
Buskerud fylke (utgått) 23 315
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 33 321
Hedmark fylke (utgått) 24 813
Hordaland fylke (utgått) 25 476
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22 006
Nordland fylke 26 646
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 26 289
Oslo fylke 29 169
Rogaland fylke 19 447
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24 399
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 23 775
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 28 109
Trøndelag - Trööndelage fylke 24 809
Vest-Agder fylke (utgått) 20 952
Vestfold fylke (utgått) 19 668
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 20 319
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no