Skoleporten legges ned 1. juli 2021. Statistikken som i dag ligger i Skoleporten blir flyttet til udir.no/statistikk. Les mer på udir.no.

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.

- Driftsutgifter per elev

Delskår Alle eierformer
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 86 769
Aust-Agder fylke (utgått) 100 213
Buskerud fylke (utgått) 91 647
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 125 870
Hedmark fylke (utgått) 104 653
Hordaland fylke (utgått) 97 559
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 102 661
Nordland fylke 112 455
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 107 053
Oslo fylke 95 604
Rogaland fylke 94 913
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 114 138
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 106 214
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 105 717
Trøndelag - Trööndelage fylke 99 371
Vest-Agder fylke (utgått) 98 228
Vestfold fylke (utgått) 94 903
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 94 683
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 20 845
Aust-Agder fylke (utgått) 19 523
Buskerud fylke (utgått) 21 934
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 31 114
Hedmark fylke (utgått) 23 707
Hordaland fylke (utgått) 24 515
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21 821
Nordland fylke 25 794
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 25 068
Oslo fylke 30 109
Rogaland fylke 19 358
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23 699
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 23 046
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 26 157
Trøndelag - Trööndelage fylke 24 417
Vest-Agder fylke (utgått) 20 409
Vestfold fylke (utgått) 19 153
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19 650
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no