Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hordaland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hordaland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 77 193 80 218 82 968 86 769 91 503
Aust-Agder fylke (utgått) 90 359 92 941 96 135 100 213 104 095
Buskerud fylke (utgått) 82 936 86 263 88 458 91 647 97 388
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 111 170 116 000 120 098 125 870 133 083
Hedmark fylke (utgått) 92 108 96 651 100 485 104 653 109 112
Hordaland fylke (utgått) 89 372 91 913 94 444 97 559 102 224
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 90 755 93 595 98 135 102 661 109 278
Nordland fylke 97 545 102 187 107 005 112 455 117 297
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 92 329 96 426 99 726
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 95 752 99 582 102 488 107 053 112 129
Oslo fylke 87 878 87 761 92 383 95 604 102 671
Rogaland fylke 87 133 88 533 90 615 94 913 98 525
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 102 249 106 071 109 457 114 138 120 240
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 86 382 89 682 92 509
Telemark fylke (utgått) 93 558 97 802 101 809 106 214 111 751
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 94 449 99 001 101 858 105 717 110 199
Trøndelag - Trööndelage fylke 99 371 103 079
Vest-Agder fylke (utgått) 88 555 91 573 94 152 98 228 103 089
Vestfold fylke (utgått) 85 824 89 665 91 619 94 903 97 912
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 85 175 88 786 91 213 94 683 99 856
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 16 873 18 547 19 368 20 845 22 360
Aust-Agder fylke (utgått) 18 170 19 986 17 106 19 523 20 109
Buskerud fylke (utgått) 18 327 20 778 21 430 21 934 23 315
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 26 533 29 841 30 955 31 114 33 321
Hedmark fylke (utgått) 20 270 20 897 22 664 23 707 24 813
Hordaland fylke (utgått) 19 183 21 562 23 127 24 515 25 476
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18 843 20 095 21 264 21 821 22 006
Nordland fylke 21 906 22 528 23 797 25 794 26 646
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21 092 22 926 23 492
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 22 509 22 659 23 771 25 068 26 289
Oslo fylke 22 992 26 172 28 398 30 109 29 169
Rogaland fylke 16 296 17 705 18 407 19 358 19 447
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 20 395 21 788 22 341 23 699 24 399
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22 030 23 321 22 895
Telemark fylke (utgått) 20 424 21 371 22 534 23 046 23 775
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 24 234 24 636 24 883 26 157 28 109
Trøndelag - Trööndelage fylke 24 417 24 809
Vest-Agder fylke (utgått) 19 593 20 298 19 830 20 409 20 952
Vestfold fylke (utgått) 15 763 17 285 18 469 19 153 19 668
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17 198 18 026 19 286 19 650 20 319
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no