Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Holtålen kommune
Kommunenr 5026
Alle grunnskoler med adresse i Holtålen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 119 513 123 890 132 309 135 446 139 991
Lønnsutgifter per elev 97 810 102 036 107 275 110 552 116 274
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,8 78,7 80,8 84,7 85,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 527 651 2 513 1 209 580
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 461 1 419 1 894 1 494 1 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no