Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Holt ungdomsskole (utgått)
Tajeveien 21
2211 KONGSVINGER
Org.nr 974576090
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Kongsvinger kommune 101 272 111 898 117 953 120 290 126 688
Hedmark fylke (utgått) 112 454 117 547 123 149 128 360 133 926
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Kongsvinger kommune 83 447 90 475 93 764 93 222 95 905
Hedmark fylke (utgått) 91 633 95 042 98 849 102 523 106 939
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Kongsvinger kommune 84,1 84,7 82,9 80,6 77,2
Hedmark fylke (utgått) 84,9 85,2 84,8 83,6 82,9
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Kongsvinger kommune 841 1 026 505 528 678
Hedmark fylke (utgått) 821 1 047 1 143 1 323 898
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Kongsvinger kommune 2 052 2 534 3 319 4 089 4 189
Hedmark fylke (utgått) 1 648 1 842 1 736 1 599 1 563
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no