Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hole ungdomsskole
Koksrudveien 10
3530 RØYSE
Org.nr 975292770
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Hole ungdomsskole
Hole kommune 122 707 118 284 117 820 118 504 120 764
Buskerud fylke 99 512 107 376 107 042 109 888 113 582
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Hole ungdomsskole
Hole kommune 100 200 97 358 98 444 99 611 100 287
Buskerud fylke 77 861 79 173 81 956 84 081 87 261
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hole ungdomsskole
Hole kommune 81,6 83,2 85,2 86,7 86,5
Buskerud fylke 78,9 78,4 78,8 79,0 79,3
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hole ungdomsskole
Hole kommune 1 081 709 461 533 590
Buskerud fylke 904 1 076 1 142 1 015 938
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hole ungdomsskole
Hole kommune 1 010 1 152 928 681 759
Buskerud fylke 1 322 1 348 1 458 1 407 1 222
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no