Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hole ungdomsskole
Koksrudveien 10
3530 RØYSE
Org.nr 975292770
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Hole ungdomsskole
Hole kommune 99 949 96 841 96 680 97 065 100 239
Buskerud fylke 81 028 82 936 86 263 88 458 91 647
Nasjonalt 86 070 88 276 91 130 94 184 98 084
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Hole ungdomsskole
Hole kommune 22 745 22 483 21 149 21 446 20 520
Buskerud fylke 18 483 18 327 20 778 21 430 21 934
Nasjonalt 19 560 19 475 21 078 21 999 23 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no