Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hole kommune
Kommunenr 0612
Alle grunnskoler med adresse i Hole kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 122 707 118 284 117 820 118 504 120 764
Lønnsutgifter per elev 100 200 97 358 98 444 99 611 100 287
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,6 83,2 85,2 86,7 86,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 081 709 461 533 590
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 010 1 152 928 681 759
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no