Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hol kommune
Kommunenr 0620
Alle grunnskoler med adresse i Hol kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 148 415 145 463 146 436 139 706 144 514
Lønnsutgifter per elev 124 638 123 489 125 650 119 379 123 723
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,7 88,5 90,0 94,5 92,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 210 1 815 1 357 955 1 174
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 943 1 552 1 499 1 666 1 363
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no