Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hof kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 0714
Kun utgåtte skoler med adresse i Hof kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 96 770 100 438 103 224 110 322 115 076
Lønnsutgifter per elev 76 071 79 249 82 182 89 548 91 969
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,9 82,6 83,6 86,0 84,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 461 356 260 207 230
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 270 1 410 976 1 021 1 148
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no