Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 107 761 119 397 125 420 132 561 146 165
Lønnsutgifter per elev 84 519 94 294 101 097 108 022 117 599
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,4 80,3 81,7 83,3 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 878 1 623 2 151 1 736 1 634
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 568 2 632 1 692 1 450 1 518
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no