Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 116 000 107 761 119 397 125 420 132 561
Lønnsutgifter per elev 92 135 84 519 94 294 101 097 108 022
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,9 75,4 80,3 81,7 83,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 925 1 878 1 623 2 151 1 736
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 497 2 568 2 632 1 692 1 450
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no