Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Høyanger kommune
Kommunenr 1416
Alle grunnskoler med adresse i Høyanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 136 331 144 188 144 660 147 817 154 043
Lønnsutgifter per elev 115 826 123 501 122 472 123 854 126 792
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,8 88,1 88,1 88,2 86,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 811 662 1 342 837 1 466
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 868 1 673 1 883 2 241 2 768
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no