Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Høyanger kommune
Kommunenr 4638
Alle grunnskoler med adresse i Høyanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 144 188 144 660 147 817 154 043 157 893
Lønnsutgifter per elev 123 501 122 472 123 854 126 792 130 160
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,1 88,1 88,2 86,9 86,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 662 1 342 837 1 466 1 573
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 673 1 883 2 241 2 768 2 072
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no