Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Høvik Verk skole
Fjordveien 76
1363 HØVIK
Org.nr 974552140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Høvik Verk skole
Bærum kommune 94 810 96 255 100 569 107 006 114 967
Viken fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Høvik Verk skole
Bærum kommune 71 953 73 535 75 595 78 054 81 702
Viken fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Høvik Verk skole
Bærum kommune 76,9 78,8 78,3 76,9 75,8
Viken fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Høvik Verk skole
Bærum kommune 1 735 1 104 671 831 713
Viken fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Høvik Verk skole
Bærum kommune 1 054 967 1 787 1 196 1 231
Viken fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no