Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Høvik Verk skole
Fjordveien 76
1363 HØVIK
Org.nr 974552140
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Høvik Verk skole
Bærum kommune 91 772 94 810 96 255 100 569 107 006
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Høvik Verk skole
Bærum kommune 69 743 71 953 73 535 75 595 78 054
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Høvik Verk skole
Bærum kommune 76,4 76,9 78,8 78,3 76,9
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Høvik Verk skole
Bærum kommune 1 264 1 735 1 104 671 831
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Høvik Verk skole
Bærum kommune 938 1 054 967 1 787 1 196
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no