Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hjelmeland kommune
Kommunenr 1133
Alle grunnskoler med adresse i Hjelmeland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 150 458 138 974 142 302 148 030 159 466
Lønnsutgifter per elev 123 936 113 881 115 152 117 570 127 919
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,1 79,5 77,1 75,7 76,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 564 528 329 430 467
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 104 1 700 1 954 1 895 2 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no