Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hjellvik skule (utgått)
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 975286231
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Osterøy kommune 114 404 123 556 135 349 142 096 142 000
Hordaland fylke (utgått) 109 806 113 475 117 571 122 074 127 701
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Osterøy kommune 95 434 101 920 110 142 114 198 114 830
Hordaland fylke (utgått) 87 668 90 653 93 054 96 421 100 872
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Osterøy kommune 84,8 84,5 83,9 82,2 83,4
Hordaland fylke (utgått) 81,4 82,3 82,0 81,5 81,6
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Osterøy kommune 276 266 705 552 390
Hordaland fylke (utgått) 869 892 1 027 953 1 231
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Osterøy kommune 1 371 1 474 1 657 1 871 1 391
Hordaland fylke (utgått) 1 453 1 519 1 503 1 425 1 297
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no