Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hjellvik skule (utgått)
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 975286231
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Osterøy kommune 94 971 99 454 108 012 113 407 112 406
Hordaland fylke (utgått) 89 372 91 913 94 444 97 559 102 224
Nasjonalt 88 276 91 130 94 184 98 084 102 983
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Osterøy kommune 18 130 24 097 27 337 28 689 29 591
Hordaland fylke (utgått) 19 183 21 562 23 127 24 515 25 476
Nasjonalt 19 475 21 078 21 999 23 158 23 817
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no