Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 156 521 159 101 157 381 166 613 188 977
Lønnsutgifter per elev 130 376 129 642 127 509 132 557 147 159
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,8 85,2 85,1 82,3 80,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 765 1 197 2 399 2 376 2 486
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 150 2 092 1 688 2 031 1 868
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no