Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 161 823 156 521 159 101 157 381 166 613
Lønnsutgifter per elev 127 452 130 376 129 642 127 509 132 557
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,1 85,8 85,2 85,1 82,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 148 1 765 1 197 2 399 2 376
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 169 2 150 2 092 1 688 2 031
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no