Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 0827
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 160 283 161 823 156 521 159 101 157 381
Lønnsutgifter per elev 126 173 127 452 130 376 129 642 127 509
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,8 81,1 85,8 85,2 85,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 383 1 148 1 765 1 197 2 399
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 109 2 169 2 150 2 092 1 688
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no