Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hitra kommune
Kommunenr 5013
Alle grunnskoler med adresse i Hitra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 131 536 131 199 136 389 142 191 156 375
Lønnsutgifter per elev 100 731 102 244 105 152 112 023 123 086
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,5 80,5 80,6 80,0 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 653 674 1 183 867 835
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 503 1 513 2 404 2 128 2 263
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no