Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hilstad Barne-Og ungdomsskole
Hilstad 1
8960 VELFJORD
Org.nr 974621770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Brønnøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Hilstad Barne-Og ungdomsskole
Brønnøy kommune 115 206 112 418 120 885 132 693 142 924
Nordland fylke 117 141 124 716 130 805 138 249 144 396
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Hilstad Barne-Og ungdomsskole
Brønnøy kommune 95 936 92 208 98 279 108 103 112 483
Nordland fylke 96 029 101 372 106 095 111 748 115 209
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hilstad Barne-Og ungdomsskole
Brønnøy kommune 81,6 81,2 79,9 78,6 81,0
Nordland fylke 82,8 84,5 84,6 84,5 83,6
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hilstad Barne-Og ungdomsskole
Brønnøy kommune 727 820 948 1 335 1 276
Nordland fylke 1 011 1 383 1 259 1 662 1 398
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hilstad Barne-Og ungdomsskole
Brønnøy kommune 1 434 1 686 1 375 1 719 1 383
Nordland fylke 1 522 1 705 1 562 1 492 1 476
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no