Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Herøy kommune
Kommunenr 1818
Alle grunnskoler med adresse i Herøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 114 496 122 007 121 947 115 862 119 732
Lønnsutgifter per elev 87 339 92 097 93 115 93 121 92 919
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,0 75,0 80,1 81,4 79,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 405 1 331 540 556 1 377
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 945 2 091 2 160 2 347 2 287
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no