Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Herøy kommune
Kommunenr 1818
Alle grunnskoler med adresse i Herøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 122 007 121 947 115 862 119 732 126 346
Lønnsutgifter per elev 92 097 93 115 93 121 92 919 99 157
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,0 80,1 81,4 79,1 79,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 331 540 556 1 377 2 234
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 091 2 160 2 347 2 287 1 682
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no