Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Herøy kommune
Kommunenr 1515
Alle grunnskoler med adresse i Herøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 101 944 104 827 106 151 112 692 116 847
Lønnsutgifter per elev 82 659 85 612 87 059 90 596 94 722
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,8 82,5 83,1 82,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 345 448 561 1 072 1 114
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 346 1 451 1 492 1 326 1 219
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no