Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Herøy kommune
Kommunenr 1515
Alle grunnskoler med adresse i Herøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 104 827 106 151 112 692 116 847 121 335
Lønnsutgifter per elev 85 612 87 059 90 596 94 722 100 669
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 83,1 82,9 82,0 84,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 448 561 1 072 1 114 533
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 451 1 492 1 326 1 219 1 285
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no