Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Aure kommune 148 687 152 158 161 491 171 538 165 489
Frøya kommune 124 531 137 213 144 365 151 787 159 943
Hemnes kommune 133 370 138 864 153 792 150 772 153 815
Hjelmeland kommune 138 974 142 302 148 030 159 466 179 126
Meråker kommune 125 121 138 824 141 364 139 411 141 198
Sauda kommune 117 883 127 212 118 360 124 287 125 881
Snåase - Snåsa kommune 135 918 138 111 148 164 147 197 161 879
Steigen kommune 159 183 154 228 155 631 176 221 175 569
Sømna kommune 135 971 146 787 155 636 164 254 162 246
Lønnsutgifter per elev
Aure kommune 123 207 127 892 137 030 135 347 141 074
Frøya kommune 92 342 100 217 106 154 111 631 117 218
Hemnes kommune 107 321 110 668 110 321 117 230 119 516
Hjelmeland kommune 113 881 115 152 117 570 127 919 144 774
Meråker kommune 103 803 113 966 114 037 113 573 117 054
Sauda kommune 98 415 104 545 97 893 102 027 102 890
Snåase - Snåsa kommune 106 236 109 205 113 749 112 676 123 871
Steigen kommune 129 103 127 300 125 918 142 110 148 051
Sømna kommune 110 981 116 716 120 636 125 366 125 086
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aure kommune 83,4 84,2 86,3 81,1 87,7
Frøya kommune 74,5 74,4 77,7 76,1 76,0
Hemnes kommune 76,9 78,3 78,2 77,8 75,9
Hjelmeland kommune 79,5 77,1 75,7 76,7 77,0
Meråker kommune 85,6 86,4 83,3 81,2 82,8
Sauda kommune 85,0 85,9 86,3 82,1 81,4
Snåase - Snåsa kommune 80,1 82,1 81,1 80,0 80,5
Steigen kommune 80,2 76,4 72,9 79,1 82,2
Sømna kommune 87,5 87,3 85,8 89,3 88,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aure kommune 1 670 2 512 1 353 1 644 1 156
Frøya kommune 410 1 093 571 1 141 2 207
Hemnes kommune 664 1 064 1 180 535 586
Hjelmeland kommune 528 329 430 467 642
Meråker kommune 522 966 2 369 1 408 914
Sauda kommune 913 793 381 491 319
Snåase - Snåsa kommune 650 988 6 494 2 515 881
Steigen kommune 323 223 130 267 785
Sømna kommune 474 1 127 1 243 1 098 716
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aure kommune 1 630 2 020 1 951 2 145 1 589
Frøya kommune 2 270 2 357 2 670 1 888 1 801
Hemnes kommune 1 684 2 369 2 614 1 731 1 509
Hjelmeland kommune 1 700 1 954 1 895 2 106 1 531
Meråker kommune 920 1 398 1 074 865 846
Sauda kommune 2 017 2 173 1 972 1 872 1 570
Snåase - Snåsa kommune 1 361 1 437 2 326 1 929 1 019
Steigen kommune 2 853 2 543 2 215 3 686 2 591
Sømna kommune 987 1 233 1 019 1 047 1 271
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no