Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Alstahaug kommune 116 032 131 689 124 936 132 037 137 858
Andøy kommune 142 854 149 937 164 114 179 377 186 369
Ballangen kommune (utgått) 125 769 138 142 146 897 151 103 158 775
Beiarn kommune 180 817 216 022 232 566 244 453 253 787
Bindal kommune 226 678 224 353 228 086 226 195 249 019
Bodø kommune 90 626 105 241 112 680 121 127 123 034
Brønnøy kommune 115 206 112 418 120 885 132 693 142 924
Bø kommune 138 002 157 222 165 376 174 066 179 456
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 161 499 171 789 169 087 155 321 129 529
Dønna kommune 184 415 188 322 191 996 211 514 234 432
Evenes kommune 111 520 118 817 146 301 130 536
Fauske - Fuosko kommune 124 897 131 366 144 017 154 019 169 421
Flakstad kommune 160 946 175 508 168 361 199 045 204 759
Gildeskål kommune 182 977 173 652 189 443 201 818 225 056
Grane kommune 138 742 149 140 162 140 173 686 177 732
Hadsel kommune 119 072 131 178 133 199 145 939 158 617
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 158 100 166 622 168 036 167 063 230 853
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 167 615 182 908 196 258 196 647 192 797
Hemnes kommune 133 370 138 864 153 792 150 772 153 815
Herøy kommune 122 007 121 947 115 862 119 732 126 346
Leirfjord kommune 128 247 130 662 133 457 135 891 143 295
Lurøy kommune 169 802 189 807 206 928 209 210 212 581
Lødingen kommune 122 387 132 694 133 480 147 676 155 066
Meløy kommune 144 292 152 073 153 810 159 394 174 631
Moskenes kommune 156 375 177 505 177 951 197 299 220 129
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 110 386 113 944 114 266 113 754 118 433
Nesna kommune 137 573 138 619 136 304 135 900
Rana kommune 103 873 103 315 105 440 116 496 122 066
Rødøy kommune 175 880 180 469 201 971 208 749 214 946
Røst kommune 133 757 161 419 170 000 180 739 209 152
Saltdal kommune 109 884 110 390 115 046 122 487 126 012
Sortland - Suortá kommune 120 150 127 014 135 116 141 244 147 119
Steigen kommune 159 183 154 228 155 631 176 221 175 569
Sømna kommune 135 971 146 787 155 636 164 254 162 246
Sørfold kommune 181 515 188 947 199 945 213 488 225 753
Tjeldsund kommune (utgått) 167 133 177 372 170 517 170 000 191 422
Træna kommune 167 333 173 834 171 741 187 657
Vefsn kommune 124 783 129 242 136 097 143 265 151 021
Vega kommune 160 541 192 117 197 112 212 244 225 786
Vestvågøy kommune 107 527 114 750 124 278 125 482 133 918
Vevelstad kommune 199 429 178 918 180 900 197 791 230 990
Værøy kommune 140 912 156 625 180 662 226 022 258 752
Vågan kommune 107 151 116 059 131 791 147 149 149 545
Øksnes kommune 119 881 126 619 131 944 132 871 135 611
Lønnsutgifter per elev
Alstahaug kommune 96 836 103 811 104 228 107 023 112 310
Andøy kommune 116 161 125 444 131 984 143 327 146 851
Ballangen kommune (utgått) 89 875 100 931 111 663 113 654 122 470
Beiarn kommune 138 444 160 026 180 160 191 438 197 714
Bindal kommune 169 201 164 741 167 730 162 677 168 433
Bodø kommune 78 048 88 008 95 155 100 778 103 266
Brønnøy kommune 95 936 92 208 98 279 108 103 112 483
Bø kommune 110 148 122 797 129 464 139 491 142 919
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 129 400 136 388 134 578 128 103 97 051
Dønna kommune 139 264 142 732 149 503 161 247 179 281
Evenes kommune 90 177 97 176 108 140 105 832
Fauske - Fuosko kommune 102 664 107 963 116 475 125 616 126 637
Flakstad kommune 131 318 140 110 133 685 155 837 152 884
Gildeskål kommune 118 787 134 728 147 105 157 515 172 346
Grane kommune 103 562 113 076 119 739 128 894 132 934
Hadsel kommune 99 162 108 616 107 680 117 707 125 869
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 120 851 126 761 128 000 124 365 188 711
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 129 213 141 244 148 722 153 608 152 401
Hemnes kommune 107 321 110 668 110 321 117 230 119 516
Herøy kommune 92 097 93 115 93 121 92 919 99 157
Leirfjord kommune 93 057 100 373 102 323 103 851 109 006
Lurøy kommune 133 302 151 027 162 864 164 268 170 991
Lødingen kommune 100 671 108 716 111 565 124 548 132 834
Meløy kommune 118 580 121 287 121 771 128 168 139 333
Moskenes kommune 112 232 129 871 131 202 142 701 159 706
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 91 410 93 515 95 677 95 141 97 305
Nesna kommune 102 128 103 681 102 750 102 858
Rana kommune 87 671 84 679 86 728 93 105 92 937
Rødøy kommune 144 707 153 828 168 949 175 048 180 217
Røst kommune 115 409 134 647 138 774 148 852 171 455
Saltdal kommune 91 277 92 392 93 987 100 494 104 068
Sortland - Suortá kommune 97 434 101 902 108 380 113 902 117 996
Steigen kommune 129 103 127 300 125 918 142 110 148 051
Sømna kommune 110 981 116 716 120 636 125 366 125 086
Sørfold kommune 144 403 156 008 165 239 179 866 187 922
Tjeldsund kommune (utgått) 128 502 141 878 137 011 136 781 139 895
Træna kommune 123 115 118 312 127 546 137 565
Vefsn kommune 98 348 101 308 107 013 114 359 112 385
Vega kommune 122 529 148 039 153 819 162 498 174 594
Vestvågøy kommune 87 067 93 743 100 403 102 235 109 168
Vevelstad kommune 164 408 152 473 151 270 169 903 198 536
Værøy kommune 118 147 130 091 145 235 174 825 196 649
Vågan kommune 95 376 102 213 110 439 119 128 124 011
Øksnes kommune 98 062 104 668 108 523 108 273 109 260
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Alstahaug kommune 84,7 80,6 88,9 87,9 84,5
Andøy kommune 86,1 89,3 86,8 84,5 82,3
Ballangen kommune (utgått) 70,5 79,5 81,3 79,8 81,5
Beiarn kommune 79,6 77,6 82,1 87,1 82,1
Bindal kommune 66,1 65,0 66,6 62,5 59,8
Bodø kommune 81,9 88,2 89,3 87,7 88,3
Brønnøy kommune 81,6 81,2 79,9 78,6 81,0
Bø kommune 81,3 83,1 82,2 86,1 87,2
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 83,5 82,7 82,9 85,2 63,2
Dønna kommune 74,7 77,7 78,8 74,9 76,8
Evenes kommune 68,7 76,8 80,9 78,0
Fauske - Fuosko kommune 85,4 87,0 83,0 88,9 81,3
Flakstad kommune 79,4 76,5 77,2 74,0 71,8
Gildeskål kommune 72,0 78,3 80,0 78,7 78,9
Grane kommune 77,2 77,9 76,2 79,5 80,9
Hadsel kommune 83,8 84,5 82,9 79,2 83,0
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 74,4 70,6 69,6 67,2 108,3
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 81,0 84,2 83,2 85,6 77,8
Hemnes kommune 76,9 78,3 78,2 77,8 75,9
Herøy kommune 75,0 80,1 81,4 79,1 79,9
Leirfjord kommune 69,6 78,8 76,9 75,8 75,4
Lurøy kommune 76,1 79,3 77,5 78,8 81,6
Lødingen kommune 91,6 90,6 90,0 92,3 97,9
Meløy kommune 84,9 82,7 83,7 86,0 87,5
Moskenes kommune 71,2 71,4 73,5 73,0 73,5
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 83,6 82,4 85,4 85,5 84,2
Nesna kommune 89,6 86,7 83,9 85,3
Rana kommune 85,9 84,7 84,8 83,8 77,9
Rødøy kommune 88,4 94,5 96,2 95,3 93,4
Røst kommune 88,5 85,2 83,4 84,3 88,5
Saltdal kommune 85,4 86,3 88,4 90,4 89,6
Sortland - Suortá kommune 93,0 92,7 93,7 94,0 92,8
Steigen kommune 80,2 76,4 72,9 79,1 82,2
Sømna kommune 87,5 87,3 85,8 89,3 88,3
Sørfold kommune 79,2 84,1 86,0 89,1 88,3
Tjeldsund kommune (utgått) 79,0 83,3 83,9 85,2 74,2
Træna kommune 78,5 71,1 76,6 76,4
Vefsn kommune 82,4 83,3 81,6 83,2 78,2
Vega kommune 79,7 81,2 80,4 78,7 78,2
Vestvågøy kommune 80,1 83,7 81,6 83,1 83,3
Vevelstad kommune 82,1 92,0 90,3 85,6 88,1
Værøy kommune 85,4 88,5 84,5 81,4 81,7
Vågan kommune 91,0 91,1 87,2 85,6 87,6
Øksnes kommune 81,8 83,8 85,4 83,5 82,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Alstahaug kommune 1 190 1 494 831 1 216 723
Andøy kommune 1 437 1 000 2 359 761 1 085
Ballangen kommune (utgått) 1 007 869 688 962 866
Beiarn kommune 1 069 236 481 1 139 961
Bindal kommune 696 2 128 764 851 940
Bodø kommune 1 527 1 859 1 334 3 248 1 583
Brønnøy kommune 727 820 948 1 335 1 276
Bø kommune 596 1 912 939 1 752 1 495
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 70 941 879 0 866
Dønna kommune 1 056 1 701 1 110 1 918 2 446
Evenes kommune 772 717 5 467 1 155
Fauske - Fuosko kommune 343 520 1 909 1 569 1 130
Flakstad kommune 357 822 630 708 898
Gildeskål kommune 1 260 1 956 1 445 1 207 2 099
Grane kommune 1 237 430 1 547 642 275
Hadsel kommune 265 301 481 545 1 099
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 1 747 2 732 2 247 2 717 1 504
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 1 102 3 826 6 530 1 931 629
Hemnes kommune 664 1 064 1 180 535 586
Herøy kommune 1 331 540 556 1 377 2 234
Leirfjord kommune 2 434 848 1 501 1 406 2 217
Lurøy kommune 1 456 1 586 3 719 4 166 1 743
Lødingen kommune 710 148 229 244 201
Meløy kommune 2 350 2 639 3 145 2 653 1 573
Moskenes kommune 321 466 2 167 4 015 4 888
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 754 1 923 830 911 1 425
Nesna kommune 821 849 355 443
Rana kommune 865 1 095 816 1 321 1 935
Rødøy kommune 273 234 218 198 313
Røst kommune 17 3 756 268 1 342 1 616
Saltdal kommune 1 652 2 394 1 927 1 228 1 521
Sortland - Suortá kommune 804 2 041 2 100 2 407 3 305
Steigen kommune 323 223 130 267 785
Sømna kommune 474 1 127 1 243 1 098 716
Sørfold kommune 2 794 1 558 2 666 815 1 944
Tjeldsund kommune (utgått) 685 1 206 1 268 531 606
Træna kommune 534 4 176 813 812
Vefsn kommune 1 020 1 425 1 296 1 592 846
Vega kommune 360 752 761 503 469
Vestvågøy kommune 353 903 682 266 378
Vevelstad kommune 5 571 1 474 1 905 194 4 351
Værøy kommune 971 1 170 830 2 918 2 551
Vågan kommune 369 438 556 323 848
Øksnes kommune 535 553 392 729 413
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Alstahaug kommune 1 828 1 873 1 539 1 862 1 775
Andøy kommune 1 032 1 115 1 393 1 096 1 009
Ballangen kommune (utgått) 1 442 1 985 1 698 1 867 2 279
Beiarn kommune 3 539 3 059 2 234 4 062 3 576
Bindal kommune 4 471 3 679 4 592 4 297 3 408
Bodø kommune 1 028 1 109 805 717 591
Brønnøy kommune 1 434 1 686 1 375 1 719 1 383
Bø kommune 1 695 1 880 2 368 2 444 2 148
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 2 169 1 987 1 985 1 614 2 674
Dønna kommune 2 528 3 074 1 945 2 206 1 763
Evenes kommune 1 492 1 420 3 272 1 287
Fauske - Fuosko kommune 1 314 1 072 819 747 1 026
Flakstad kommune 1 791 2 178 1 620 1 760 2 301
Gildeskål kommune 2 287 2 489 2 177 1 644 1 512
Grane kommune 2 134 2 054 2 484 3 074 2 274
Hadsel kommune 1 821 1 590 2 055 2 877 2 310
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 1 950 2 368 2 422 1 730 1 998
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 2 408 2 890 2 071 2 103 1 697
Hemnes kommune 1 684 2 369 2 614 1 731 1 509
Herøy kommune 2 091 2 160 2 347 2 287 1 682
Leirfjord kommune 1 598 2 359 2 056 2 060 1 945
Lurøy kommune 1 685 2 382 2 222 2 198 2 115
Lødingen kommune 1 623 1 599 1 265 1 589 1 427
Meløy kommune 2 324 1 954 2 150 2 078 2 348
Moskenes kommune 857 1 043 1 395 1 653 1 951
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 1 745 1 816 1 566 1 397 1 462
Nesna kommune 1 301 1 650 1 666 1 813
Rana kommune 1 106 1 572 1 292 1 101 1 178
Rødøy kommune 2 920 3 173 3 321 3 453 3 284
Røst kommune 1 492 1 663 1 782 1 673 1 455
Saltdal kommune 1 926 2 070 1 944 1 585 1 585
Sortland - Suortá kommune 1 410 1 835 2 159 1 562 2 003
Steigen kommune 2 853 2 543 2 215 3 686 2 591
Sømna kommune 987 1 233 1 019 1 047 1 271
Sørfold kommune 2 012 1 869 2 170 1 659 2 382
Tjeldsund kommune (utgått) 2 561 2 636 2 238 2 010 2 488
Træna kommune 3 145 3 799 3 068 3 137
Vefsn kommune 2 054 2 431 2 011 2 145 2 199
Vega kommune 1 971 2 279 2 283 1 911 2 241
Vestvågøy kommune 1 371 1 649 1 487 1 234 1 413
Vevelstad kommune 2 306 2 202 2 469 2 868 2 392
Værøy kommune 1 820 2 125 3 815 3 329 3 094
Vågan kommune 1 410 1 965 1 797 1 886 1 823
Øksnes kommune 1 907 2 079 2 552 2 179 2 425
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no