Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 133 370 138 864 153 792 150 772 153 815
Lønnsutgifter per elev 107 321 110 668 110 321 117 230 119 516
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,9 78,3 78,2 77,8 75,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 664 1 064 1 180 535 586
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 684 2 369 2 614 1 731 1 509
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no