Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 125 995 133 370 138 864 153 792 150 772
Lønnsutgifter per elev 101 532 107 321 110 668 110 321 117 230
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,1 76,9 78,3 78,2 77,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 871 664 1 064 1 180 535
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 647 1 684 2 369 2 614 1 731
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no