Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Aure kommune 144 125 148 687 152 158 161 491 171 538
Frøya kommune 118 844 124 531 137 213 144 365 151 787
Hemnes kommune 125 995 133 370 138 864 153 792 150 772
Hjelmeland kommune 150 458 138 974 142 302 148 030 159 466
Meråker kommune 121 633 125 121 138 824 141 364 139 411
Sauda kommune 113 743 117 883 127 212 118 360 124 287
Snåase - Snåsa kommune 152 595 135 918 138 111 148 164 147 197
Steigen kommune 147 356 159 183 154 228 155 631 176 221
Sømna kommune 127 168 135 971 146 787 155 636 164 254
Lønnsutgifter per elev
Aure kommune 118 970 123 207 127 892 137 030 135 347
Frøya kommune 91 357 92 342 100 217 106 154 111 631
Hemnes kommune 101 532 107 321 110 668 110 321 117 230
Hjelmeland kommune 123 936 113 881 115 152 117 570 127 919
Meråker kommune 101 355 103 803 113 966 114 037 113 573
Sauda kommune 95 868 98 415 104 545 97 893 102 027
Snåase - Snåsa kommune 108 500 106 236 109 205 113 749 112 676
Steigen kommune 119 395 129 103 127 300 125 918 142 110
Sømna kommune 106 560 110 981 116 716 120 636 125 366
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aure kommune 83,0 83,4 84,2 86,3 81,1
Frøya kommune 79,3 74,5 74,4 77,7 76,1
Hemnes kommune 76,1 76,9 78,3 78,2 77,8
Hjelmeland kommune 81,1 79,5 77,1 75,7 76,7
Meråker kommune 82,6 85,6 86,4 83,3 81,2
Sauda kommune 84,5 85,0 85,9 86,3 82,1
Snåase - Snåsa kommune 73,3 80,1 82,1 81,1 80,0
Steigen kommune 79,8 80,2 76,4 72,9 79,1
Sømna kommune 88,1 87,5 87,3 85,8 89,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aure kommune 1 235 1 670 2 512 1 353 1 644
Frøya kommune 777 410 1 093 571 1 141
Hemnes kommune 871 664 1 064 1 180 535
Hjelmeland kommune 564 528 329 430 467
Meråker kommune 702 522 966 2 369 1 408
Sauda kommune 717 913 793 381 491
Snåase - Snåsa kommune 1 501 650 988 6 494 2 515
Steigen kommune 320 323 223 130 267
Sømna kommune 239 474 1 127 1 243 1 098
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aure kommune 1 688 1 630 2 020 1 951 2 145
Frøya kommune 2 024 2 270 2 357 2 670 1 888
Hemnes kommune 1 647 1 684 2 369 2 614 1 731
Hjelmeland kommune 2 104 1 700 1 954 1 895 2 106
Meråker kommune 1 150 920 1 398 1 074 865
Sauda kommune 1 981 2 017 2 173 1 972 1 872
Snåase - Snåsa kommune 2 544 1 361 1 437 2 326 1 929
Steigen kommune 2 274 2 853 2 543 2 215 3 686
Sømna kommune 1 056 987 1 233 1 019 1 047
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no