Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 125 177 125 995 133 370 138 864 153 792
Lønnsutgifter per elev 102 248 101 532 107 321 110 668 110 321
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,1 76,1 76,9 78,3 78,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 744 871 664 1 064 1 180
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 386 1 647 1 684 2 369 2 614
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no