Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2015 2016 2017 2018 2019
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Alstahaug kommune 102 575 110 560 109 205 114 671 117 270
Andøy kommune 115 241 120 418 129 238 138 294 142 324
Ballangen kommune (utgått) 95 571 104 109 110 713 117 521 127 344
Beiarn kommune 137 425 162 669 178 110 198 021 209 601
Bindal kommune 162 540 161 219 168 379 167 149 175 763
Bodø kommune 83 697 89 341 94 843 99 991 103 002
Brønnøy kommune 97 428 94 830 101 724 112 158 119 983
Bø kommune 107 950 124 847 128 371 136 601 138 019
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 131 588 138 390 135 854 132 304 101 262
Dønna kommune 136 299 143 882 142 711 155 363 170 676
Evenes kommune 93 056 99 341 119 808 108 657
Fauske - Fuosko kommune 101 364 107 663 121 162 123 102 127 972
Flakstad kommune 125 604 131 568 125 306 147 822 150 427
Gildeskål kommune 127 970 136 387 147 768 151 212 173 602
Grane kommune 100 405 105 969 115 691 126 373 132 139
Hadsel kommune 105 501 111 773 113 495 119 325 128 574
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 125 583 131 525 130 801 128 453 186 334
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 122 257 139 120 150 821 150 462 147 989
Hemnes kommune 108 193 112 473 115 826 117 443 120 219
Herøy kommune 99 271 97 042 98 437 101 601 102 993
Leirfjord kommune 102 335 104 391 108 128 110 085 115 787
Lurøy kommune 128 485 145 939 158 805 158 613 164 195
Lødingen kommune 99 432 107 427 109 727 119 003 127 465
Meløy kommune 113 492 118 973 119 481 127 671 138 168
Moskenes kommune 105 075 122 950 126 931 138 400 159 507
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 90 760 93 902 94 143 93 835 97 750
Nesna kommune 112 109 113 215 110 974 108 626
Rana kommune 84 723 83 963 85 670 92 596 93 476
Rødøy kommune 137 261 148 333 165 697 171 442 176 658
Røst kommune 102 365 126 402 131 533 134 728 158 606
Saltdal kommune 87 617 88 607 93 359 99 030 101 109
Sortland - Suortá kommune 101 269 106 213 114 253 120 026 125 327
Steigen kommune 124 002 123 124 120 463 139 466 147 646
Sømna kommune 111 511 119 401 123 233 129 645 127 293
Sørfold kommune 142 167 148 066 161 952 174 380 185 055
Tjeldsund kommune (utgått) 126 879 134 620 131 018 129 485 135 848
Træna kommune 147 248 129 905 122 753 133 340
Vefsn kommune 101 876 104 917 110 521 117 249 124 666
Vega kommune 121 151 148 075 155 512 167 417 178 861
Vestvågøy kommune 89 722 98 567 105 005 107 405 119 480
Vevelstad kommune 166 633 150 495 153 951 166 628 200 041
Værøy kommune 114 121 128 534 149 940 179 713 204 735
Vågan kommune 92 640 96 737 107 964 122 875 125 907
Øksnes kommune 98 287 104 429 108 450 108 498 110 399
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Alstahaug kommune 14 170 21 135 15 727 17 364 20 586
Andøy kommune 28 570 29 519 34 850 41 050 44 033
Ballangen kommune (utgått) 26 950 34 062 36 210 33 522 31 431
Beiarn kommune 48 667 53 303 54 644 46 379 44 341
Bindal kommune 72 717 63 411 59 458 58 745 73 182
Bodø kommune 15 050 15 899 17 837 21 138 20 031
Brønnøy kommune 19 000 17 582 19 153 20 528 22 951
Bø kommune 33 550 32 419 36 959 37 433 41 402
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 28 084 33 452 33 233 22 995 28 225
Dønna kommune 49 796 44 513 49 223 56 151 63 755
Evenes kommune 19 157 19 431 26 550 21 833
Fauske - Fuosko kommune 26 914 23 710 22 864 30 929 41 461
Flakstad kommune 44 087 43 941 43 056 51 333 54 393
Gildeskål kommune 17 634 37 333 41 733 50 582 51 529
Grane kommune 38 819 43 253 46 367 47 369 45 620
Hadsel kommune 14 009 19 398 19 701 26 607 30 053
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 31 832 35 046 37 235 38 610 44 576
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 44 372 43 766 45 410 46 130 44 836
Hemnes kommune 23 617 26 407 37 944 33 302 33 576
Herøy kommune 20 425 24 951 17 389 18 139 23 330
Leirfjord kommune 29 022 26 262 25 308 25 777 27 467
Lurøy kommune 35 075 43 886 48 047 50 622 48 361
Lødingen kommune 23 855 25 305 23 753 28 633 27 575
Meløy kommune 48 707 33 085 34 347 31 736 36 452
Moskenes kommune 47 495 54 656 51 129 59 149 60 694
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 17 418 20 039 20 120 19 919 20 678
Nesna kommune 25 911 25 393 25 295 27 274
Rana kommune 18 962 19 350 19 771 23 903 28 594
Rødøy kommune 32 674 32 120 36 230 37 236 38 166
Røst kommune 34 733 34 964 38 615 46 373 50 040
Saltdal kommune 22 962 21 763 21 694 23 448 24 894
Sortland - Suortá kommune 19 023 20 794 20 854 21 223 21 792
Steigen kommune 36 196 31 054 35 222 36 798 27 955
Sømna kommune 23 164 27 370 32 379 34 584 34 928
Sørfold kommune 40 110 40 838 38 025 39 074 40 622
Tjeldsund kommune (utgått) 44 606 42 895 39 435 40 648 55 484
Træna kommune 46 015 44 152 49 233 54 519
Vefsn kommune 19 942 24 334 25 579 26 016 26 360
Vega kommune 37 789 44 015 41 482 44 922 47 030
Vestvågøy kommune 17 844 16 180 19 270 18 082 14 438
Vevelstad kommune 31 653 28 204 26 807 30 923 30 633
Værøy kommune 26 440 28 091 30 759 46 425 53 797
Vågan kommune 24 387 19 314 23 822 24 265 23 636
Øksnes kommune 22 175 22 182 23 509 24 373 25 195
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no