Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemnes kommune
Kommunenr 1832
Alle grunnskoler med adresse i Hemnes kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Alstahaug kommune 102 382 102 575 110 560 109 205 114 671
Andøy kommune 110 461 115 241 120 418 129 238 138 294
Ballangen kommune (utgått) 97 474 95 571 104 109 110 713 117 521
Beiarn kommune 127 753 137 425 162 669 178 110 198 021
Bindal kommune 168 380 162 540 161 219 168 379 167 149
Bodø kommune 80 874 83 697 89 341 94 843 99 991
Brønnøy kommune 92 668 97 428 94 830 101 724 112 158
Bø kommune 103 149 107 950 124 847 128 371 136 601
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 139 023 131 588 138 390 135 854 132 304
Dønna kommune 123 575 136 299 143 882 142 711 155 363
Evenes kommune 89 609 93 056 99 341 119 808 108 657
Fauske - Fuosko kommune 96 248 101 364 107 663 121 162 123 102
Flakstad kommune 127 825 125 604 131 568 125 306 147 822
Gildeskål kommune 124 808 127 970 136 387 147 768 151 212
Grane kommune 98 841 100 405 105 969 115 691 126 373
Hadsel kommune 101 078 105 501 111 773 113 495 119 325
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 122 961 125 583 131 525 130 801 128 453
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 116 698 122 257 139 120 150 821 150 462
Hemnes kommune 102 892 108 193 112 473 115 826 117 443
Herøy kommune 94 353 99 271 97 042 98 437 101 601
Leirfjord kommune 104 214 102 335 104 391 108 128 110 085
Lurøy kommune 127 416 128 485 145 939 158 805 158 613
Lødingen kommune 96 087 99 432 107 427 109 727 119 003
Meløy kommune 115 208 113 492 118 973 119 481 127 671
Moskenes kommune 89 119 105 075 122 950 126 931 138 400
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 88 295 90 760 93 902 94 143 93 835
Nesna kommune 93 041 112 109 113 215 110 974 108 626
Rana kommune 85 376 84 723 83 963 85 670 92 596
Rødøy kommune 129 236 137 261 148 333 165 697 171 442
Røst kommune 106 603 102 365 126 402 131 533 134 728
Saltdal kommune 89 160 87 617 88 607 93 359 99 030
Sortland - Suortá kommune 98 743 101 269 106 213 114 253 120 026
Steigen kommune 113 372 124 002 123 124 120 463 139 466
Sømna kommune 104 158 111 511 119 401 123 233 129 645
Sørfold kommune 135 601 142 167 148 066 161 952 174 380
Tjeldsund kommune (utgått) 118 544 126 879 134 620 131 018 129 485
Træna kommune 123 055 147 248 129 905 122 753 133 340
Vefsn kommune 98 614 101 876 104 917 110 521 117 249
Vega kommune 109 525 121 151 148 075 155 512 167 417
Vestvågøy kommune 83 444 89 722 98 567 105 005 107 405
Vevelstad kommune 157 174 166 633 150 495 153 951 166 628
Værøy kommune 114 649 114 121 128 534 149 940 179 713
Vågan kommune 91 639 92 640 96 737 107 964 122 875
Øksnes kommune 91 355 98 287 104 429 108 450 108 498
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Alstahaug kommune 13 981 14 170 21 135 15 727 17 364
Andøy kommune 27 347 28 570 29 519 34 850 41 050
Ballangen kommune (utgått) 26 599 26 950 34 062 36 210 33 522
Beiarn kommune 46 777 48 667 53 303 54 644 46 379
Bindal kommune 78 250 72 717 63 411 59 458 58 745
Bodø kommune 15 169 15 050 15 899 17 837 21 138
Brønnøy kommune 19 019 19 000 17 582 19 153 20 528
Bø kommune 25 776 33 550 32 419 36 959 37 433
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (utgått) 29 175 28 084 33 452 33 233 22 995
Dønna kommune 50 162 49 796 44 513 49 223 56 151
Evenes kommune 18 319 19 157 19 431 26 550 21 833
Fauske - Fuosko kommune 26 524 26 914 23 710 22 864 30 929
Flakstad kommune 40 547 44 087 43 941 43 056 51 333
Gildeskål kommune 17 943 17 634 37 333 41 733 50 582
Grane kommune 37 781 38 819 43 253 46 367 47 369
Hadsel kommune 13 608 14 009 19 398 19 701 26 607
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) 31 832 31 832 35 046 37 235 38 610
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 44 894 44 372 43 766 45 410 46 130
Hemnes kommune 23 093 23 617 26 407 37 944 33 302
Herøy kommune 20 088 20 425 24 951 17 389 18 139
Leirfjord kommune 29 667 29 022 26 262 25 308 25 777
Lurøy kommune 34 912 35 075 43 886 48 047 50 622
Lødingen kommune 22 922 23 855 25 305 23 753 28 633
Meløy kommune 47 406 48 707 33 085 34 347 31 736
Moskenes kommune 41 280 47 495 54 656 51 129 59 149
Narvik kommune
Narvik kommune (utgått) 17 354 17 418 20 039 20 120 19 919
Nesna kommune 24 320 25 911 25 393 25 295 27 274
Rana kommune 18 722 18 962 19 350 19 771 23 903
Rødøy kommune 30 248 32 674 32 120 36 230 37 236
Røst kommune 34 164 34 733 34 964 38 615 46 373
Saltdal kommune 23 575 22 962 21 763 21 694 23 448
Sortland - Suortá kommune 18 519 19 023 20 794 20 854 21 223
Steigen kommune 33 934 36 196 31 054 35 222 36 798
Sømna kommune 23 003 23 164 27 370 32 379 34 584
Sørfold kommune 39 000 40 110 40 838 38 025 39 074
Tjeldsund kommune (utgått) 45 685 44 606 42 895 39 435 40 648
Træna kommune 44 681 46 015 44 152 49 233 54 519
Vefsn kommune 19 709 19 942 24 334 25 579 26 016
Vega kommune 37 789 37 789 44 015 41 482 44 922
Vestvågøy kommune 17 166 17 844 16 180 19 270 18 082
Vevelstad kommune 28 722 31 653 28 204 26 807 30 923
Værøy kommune 26 152 26 440 28 091 30 759 46 425
Vågan kommune 24 387 24 387 19 314 23 822 24 265
Øksnes kommune 21 235 22 175 22 182 23 509 24 373
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no