Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hemne kommune
Kommunenr 5011
Alle grunnskoler med adresse i Hemne kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 122 964 126 624 136 164 143 513 150 349
Lønnsutgifter per elev 90 603 94 444 109 341 113 452 120 371
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,9 81,5 91,1 88,4 86,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 055 653 936 769 510
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 726 1 232 1 604 1 708 1 558
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no