Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hellerasten skole
Hareveien 44
1413 TÅRNÅSEN
Org.nr 975272842
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Hellerasten skole
Oppegård kommune 85 060 82 125 82 865 84 035 91 826
Akershus fylke 89 712 92 048 95 089 98 765 102 336
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Hellerasten skole
Oppegård kommune 68 340 67 833 67 977 68 545 74 291
Akershus fylke 70 700 72 978 75 071 77 849 80 345
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Hellerasten skole
Oppegård kommune 81,7 83,9 83,8 84,2 84,4
Akershus fylke 79,3 80,0 80,2 80,8 81,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Hellerasten skole
Oppegård kommune 556 387 628 642 1 116
Akershus fylke 861 919 1 039 1 070 1 063
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Hellerasten skole
Oppegård kommune 891 1 042 1 292 1 431 1 370
Akershus fylke 1 146 1 238 1 295 1 384 1 428
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no