Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hellerasten skole
Hareveien 44
1413 TÅRNÅSEN
Org.nr 975272842
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev
Hellerasten skole
Oppegård kommune 67 270 67 809 69 834 76 225 79 489
Akershus fylke 74 971 77 193 80 218 82 968 86 769
Nasjonalt 86 070 88 276 91 130 94 184 98 084
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev
Hellerasten skole
Oppegård kommune 14 856 14 589 14 203 15 600 16 350
Akershus fylke 17 077 16 873 18 547 19 368 20 845
Nasjonalt 19 560 19 475 21 078 21 999 23 158
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no