Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Heggedal skole
Skoleveien 64
1389 HEGGEDAL
Org.nr 974578247
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Heggedal skole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Heggedal skole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Heggedal skole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Heggedal skole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Heggedal skole
Asker kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no