Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke
Alle grunnskoler med adresse i Hedmark fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 105 727 110 002 112 454 117 547 123 149
Lønnsutgifter per elev 85 518 89 900 91 633 95 042 98 849
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,9 84,3 84,9 85,2 84,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 719 780 821 1 047 1 143
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 583 1 534 1 648 1 842 1 736
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no