Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 112 454 117 547 123 149 128 360 133 926
Lønnsutgifter per elev 91 633 95 042 98 849 102 523 106 939
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 85,2 84,8 83,6 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 821 1 047 1 143 1 323 898
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 648 1 842 1 736 1 599 1 563
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no